W ramach projektu „Projektujemy przyszłość. Edukacja” działa zespół ekspertów, odpowiedzialny za rozwój materiałów wydawanych w ramach naszego projektu oraz organizację warsztatów czy webinarów dotyczących wyzwań edukacji. Odgrywają oni również niezwykle istotną rolę w kreowaniu kierunku rozwoju naszej inicjatywy.

Obszary tematyczne prac naszych ekspertów:

Szkoła kompetencji Projektujemy Przyszłość. Edukacja

Szkoła kompetencji

W ramach prac związanych z tym obszarem nasi eksperci wypracowują różnorodne materiały:

  • popularyzujące potrzebę rozwijania kompetencji w szkole,
  • ukazujące w praktyczny sposób, jak budować kulturę pracy sprzyjającą rozwijaniu kompetencji,
  • przybliżające przydatne praktyki i sposoby pracy z uczniami w obszarze budowania kompetencji.

Organizowane są cykliczne spotkania stacjonarne we Wrocławiu, dedykowane tworzeniu przestrzeni do wspólnej pracy z nauczycielami, przedstawicielami świata akademickiego, samorządów i biznesu, a także prowadzeniu dialog i upowszechnianiu dobrych praktyk.

Podstawa programowa

Nasi eksperci pracują nad stworzeniem nowej, ramowej podstawy programowej. Swoje działania rozpoczęli od zaprojektowania wspólnej podstawy przedmiotowej dla kilku przedmiotów (biologia, geografia, historia i wychowanie plastyczne) dla szkoły podstawowej. Ich celem jest stworzenie dobrego i łatwego w prowadzeniu dalszych działań wzoru, dzięki któremu uda się zapanować nad trapiącym polską szkołę chaosem. Wypracowana przez grupę podstawa programowa ma być realną pomocą dla polskich nauczycieli. Efektem pracy grupy będą raport przedstawiający założenia nowej podstawy programowej oraz materiały popularyzujące konieczność jej wdrożenia.

Status nauczyciela

Zmiana edukacji nie nastąpi bez nauczycieli, dowartościowania ich pracy, zmiany statusu ich zawodu. O konieczności zadbania o te kwestii nasi eksperci mówią nieustannie w trakcie organizowanych przez nas wydarzeń, tak stacjonarnych, jak i tych wirtualnych. Stale rozwijają ten obszar swoich prac, tak by zwiększać świadomość konieczności dyskusji statusu nauczycieli oraz dostarczać im praktycznych rozwiązań i narzędzi, ułatwiających ich codzienną pracę.

Nasi eksperci:

Oktawia Gorzeńska - członek projektu Projektujemy przyszłość. Edukacja

Oktawia Gorzeńska

Autorka książki “Projekt zmiana – od frustracji do satysfakcji z pracy w szkole – warsztatownik”. Absolwentka Leadership Academy for Poland. Wieloletnia dyrektorka szkoły z mocą zmieniania świata, twórczyni szkoły w chmurze oraz Flagowej Szkoły Microsoft. Członkini Rady Programowej, a także doradczyni dyrektorów w projekcie Szkoła dla Innowatora MRPiT oraz MEiN. Twórczyni Akademii Przywództwa Edukacyjnego, współinicjatorka platformy EduLab oraz ogólnopolskiego ruchu #wiosnaedukacji. Autorka poradników dla dyrektorów szkół z zakresu edukacji zdalnej i innowacji, która wspiera nauczycieli, dyrektorów oraz instytucje w procesie tworzenia i wdrażania strategii edukacyjnej zmiany, w tym w obszarze cyfryzacji.

Artur Krawczyk

Od 18 lat aktywnie działa w edukacji, zajmując się rozwojem umiejętności cyfrowych i aktywizującymi metodami dydaktycznymi. Na co dzień jest Dyrektorem Projektów Cyfrowych Stowarzyszenia “Miasta w Internecie” i Członkiem Rady Programowej Szerokiego Porozumienia Na Rzecz Umiejętności Cyfrowych. Dydaktyk, pasjonat edukacji i entuzjasta technologii cyfrowej. Jako menedżer projektów międzynarodowych i kilkudziesięciu krajowych projektów edukacyjnych oraz jako jedyny polski uczestnik programu International Visitor Leadership Programme 21st Century ChangeMakers, realizowanego przez Departament Stanu Stanów Zjednoczonych w 2019 r., zdobył doświadczenia, którymi dziś dzieli się, wspierając kadrę pedagogiczną i zarządzającą w szkołach w całym kraju. Współtworzy #projektzmiana, w tym między innymi podcasty o edukacji inaczej.

Jędrzej Witkowski

Prezes zarządu Centrum Edukacji Obywatelskiej (CEO) – największej polskiej organizacji pozarządowej działającej w obszarze edukacji. Z CEO związany od 2005 roku, od 2018 jest jego prezesem. Ekspert edukacyjny, z wykształcenia doktor socjologii i politolog. Zajmuje się m.in. strategiami wprowadzania oddolnych zmian w szkołach, rozwojem kompetencji przyszłości oraz edukacją obywatelską i edukacją o polityce. Autor publikacji, programów i materiałów edukacyjnych. Absolwent Leadership Academy for Poland.

Katarzyna Dacy-Ignatiuk

Nauczycielka geografii, również dwujęzycznie, w Zespole Szkół nr 1 w Tychach. Tutorka, ambasadorka Wiosny Edukacji. Poszukiwaczka nowych rozwiązań edukacyjnych, które z entuzjazmem wdraża od prawie 30 lat, również jako innowacje. Autorka kilku publikacji z zakresu dydaktyki geografii. Przyrodnik z pasją. Kocha poznawać świat doświadczając go, szczególnie lubi piesze wędrówki po górach. Jest przewodnikiem beskidzkim. Na co dzień stara się zarażać młodzież własną fascynacją Ziemią jako środowiskiem życia, m.in. poprzez organizowanie obozów naukowych i zajęć terenowych. Współorganizatorka kilku wypraw szkolnych w miejsca nieoczywiste (m.in. Iran, Indie, Sri Lanka). Uwielbia muzyczne mocne brzmienia. W wolnych chwilach oddaje się swojemu hobby, czyli robótkom ręcznym i ogrodnictwu.

Materiały multimodalne opracowane przez naszych ekspertów:

Więcej materiałów >