Czas na realizację Planu dla edukacji!

Czas na realizację Planu dla edukacji!

Plan dla edukacji to praktyczny plan rozwoju polskiej szkoły, opierający się o cele i działania, które może wcielać w życie każdy z nas. Miał on swoją premierę na II Konferencji Liczymy się dla edukacji, która odbyła się na początku października we Wrocławiu. Teraz czas na realizację!

Plan dla edukacji to 10 obszarów, 50 celów i 250 zadań. Jego podstawą są realnie wyznaczone kierunki działań i określone sposoby ich realizacji, które będą opierać się na współpracy i otwartości na nowe idee. Dzięki niemu suma wielu, nawet małych działań, pozwoli nam w dłuższej perspektywie stworzyć edukację odpowiadającą na wyzwania przyszłości.

Plan dla edukacji ma sprawić, że edukacja w polskich szkołach będzie procesem łatwiejszym, praktycznym, prowadzonym z wizją, a jej znaczenie będzie doceniane przez społeczeństwo. Wszyscy musimy stawiać edukację w centrum naszego zainteresowania na co dzień. Do prawdziwej, pełnoskalowej zmiany potrzebna jest tylko i aż tylko suma wielu, nawet małych działań. Musimy je realizować zgodnie z planem. Mamy plan, teraz chcemy pokazać jak go zrealizować! – komentuje Agnieszka Pałys, Dyrektor ds. Prawnych i Organizacyjnych WPT, Prezes Fundacji Pro Mathematica.

Jak włączyć się w realizację Planu dla edukacji?

Podziel się wiedzą

Obecnie trwa budowa bazy wiedzy, przykładów i inspiracji pozwalających na realizowanie zadań wyznaczanych przez plan. Zgłoszenia można już przesyłać – na początku 2024 roku zostanie opublikowana baza wiedzy Planu dla edukacji, która systematycznie będzie powiększana. Materiały można wysyłać na adres kontakt@plandlaedukacji.pl. Uwaga! Nie muszą być to tylko autorskie materiały, ale też treści, które waszym zdaniem powinny się znaleźć w takiej bazie. Każdy materiał będzie stosownie opisany i linkowany, tak by promować jego twórców.


Wspólnie realizujmy Plan dla edukacji

Rozpoczęła się rekrutacja projektów, inicjatyw, działań, które realizują założenia Planu dla edukacji. Mogą być to projekty dopiero się rozpoczynające, jak i te z ugruntowaną pozycją w świecie edukacyjnym. Mogą je prowadzić osoby indywidualne, NGO, jak i firmy. Każde działanie ma takie samo znaczenie. Ich efekty będziemy traktować jako wskaźniki pozwalające na zmierzenie stanu realizacji Planu dla edukacji.

Aby zgłosić swoją inicjatywę należy przesłać na adres kontakt@plandlaedukacji.pl:

 • nazwę inicjatywy,
 • wskazanie którego/których obszarów Planu dla edukacji ona dotyczy, które cele i zadania realizuje,
 • opis inicjatywy,
 • wskazanie co najmniej 3 wartości liczbowych pokazujących efekty działania (np. 100 lekcji bez ławek, 50 zajęć według scenariusza, 10 webinarów itd.),
 • zdjęcie ilustracyjne,
 • informacje o realizatorach, odpowiednie linki.

Inicjatywa zgłoszona do Planu dla edukacji będzie weryfikowana, opisana i oznaczona tak, by promowała jej cel i autorów. Dla każdej z nich zagwarantowana jest:

 • ekspozycja inicjatywy na plandlaedukacji.pl
 • zaprezentowanie inicjatywy w newsletterze Projektujemy przyszłość. Edukacja,
 • zaprezentowanie inicjatywy w social mediach Projektujemy przyszłość. Edukacja,
 • automatyczna kwalifikacja do konkursu projektów Planu dla edukacji.

W zamian należy zamieścić w dowolnym kanale inicjatyw np. na stronie www oznaczenia o wspieraniu Plan dla edukacji. Dzielmy się wiedzą i dobrymi praktykami, które pozwolą na stworzenie dobrej przyszłości dzisiejszych uczniów i każdego z nas!

Realizuj Plan, wygrywaj nagrody

Promocja inicjatyw to jednak nie wszystko! Niebawem wystartuje konkurs na najlepsze inicjatywy realizowane w ramach Planu dla edukacji. Do wygrania, w 10 kategoriach, odpowiadających 10 obszarom Planu dla edukacji, będą nagrody finansowe i rzeczowe. Szczegóły już wkrótce – jednak każda, nawet dziś zgłoszona inicjatywa weźmie udział w konkursie. Nie zwlekajcie!


Podsumowując:

 1. Prześlij na kontakt@plandlaedukacji.pl materiały – podcasty, artykuły, poradniki, scenariusze, webinary itd., które według Ciebie powinny znaleźć się w bazie wiedzy, którą zbudowana będzie tak, by do każdego obszaru, celu i zadania dostępne były informacje jak w danym zakresie można działać na rzecz edukacji.
 2. Zgłoś swoje działania – jeśli realizujesz projekt związany z polepszeniem sytuacji polskich uczniów podziel się tym, co robisz pisząc na kontakt@plandlaedukacji.pl
 3. Polecaj dalej i udostępniaj idee Planu dla edukacji – razem możemy więcej!

To co, zabieramy się do pracy?


11 grudnia 2023

Udostępnij