Konferencja

Liczymy się dla edukacji!

7-8 PAŹDZIERNIKA 2022, WROCŁAW

Przejdź do

O konferencji
Program
Kontakt
Zarejestruj się

Idea
konferencji

Porozmawiajmy o tym, dlaczego edukacja jest ważna dla każdego z nas i co możemy zrobić, by wprowadzać zmianę w polskich szkołach! W trakcie konferencji poświęconej dyskusji o tym, jak projektować przyszłość edukacji postawimy na wymianę doświadczeń, inspiracji i praktycznej wiedzy.
Konferencja będzie również podsumowaniem naszych dotychczasowych działań, szczególnie akcji Liczymy się dla edukacji oraz inauguracją kolejnego ich etapu – rozpoczęcia prac nad strategią rozwoju edukacji w Polsce, którą stworzymy we współpracy z szerokim gronem organizacji i podmiotów, reprezentujących różne grupy, połączonych przez wspólny cel – zmianę polskiej szkoły.

Kiedy i gdzie?
7-8 października 2022, Wrocław, WPT

Dla kogo?
Nauczyciele, dyrektorzy szkół, praktycy edukacji, rodzice i każdy, komu bliskie jest dobro edukacji

Zarejestruj się!

Program
konferencji

Dzień I

Dzień II

10:00-11:00 – Rejestracja

Część I: Liczymy się dla edukacji!

Otwierająca część konferencji. W trakcie wystąpienia keynote speakera, prelekcji gości specjalnych i panelu dyskusyjnego porozmawiamy o tym, dlaczego wszyscy na równi liczymy się dla edukacji oraz czym jest sprawczość w edukacji.

11:00-11:45Otwarcie konferencji

11:45-12:15Wystąpienie keynote speakera

12:15-13:45Panel dyskusyjny „Dlaczego na równi liczymy się dla edukacji?”

13:45-14:15Prelekcja „Jak wzmacniać sprawczość i podmiotowość w edukacji?”

14:15-14:30Podsumowanie bloku

14:30-16:00 Obiad

Część II: Edukacja to też błędy!

Błędy mogą być źródłem inspiracji! Odwracamy znany format sesji inspiracji i organizujemy sesję porażek, które pokażą, jak w edukacji można uczyć się na błędach. Uzupełnią ją sesja Q&A oraz podsumowanie dyskusji z pierwszego dnia konferencji.

16:00-17:00„Nigdy więcej już nie zrobię…” – sesja porażek

17:00-17:45 Sesja Q&A

17:45-18:00 Podsumowanie I dnia konferencji

20:00 Uroczysta kolacja

Część III: Szkoła tu i teraz. Jak działać?

Dla kogo jest dziś szkoła? Jak możemy działać w i dla edukacji? Gdzie szukać inspiracji pokazujących, że mniej znaczy więcej? Odpowiedziom na te pytania poświęcone będą prelekcje, panel dyskusyjny oraz sesja inspiracji odbywające się w ramach tej części wydarzenia.

10:00-10:30Prelekcja „Dla kogo jest dziś szkoła?”

10:30-12:00 – Panel dyskusyjny „Jak możemy działać w i dla edukacji?”

12:00-13:15 – „Mniej znaczy więcej!” – sesja inspiracji

13:15-13:30 – Podsumowanie części III

13:30-15:00 – Lunch

Część IV: Jak zaprojektować przyszłość edukacji?

W tej części konferencji każdy z jej uczestników będzie mógł wziąć udział w debacie na temat tego, jak powinniśmy planować przyszłość edukacji. Poprzedzą je prelekcje omawiające wyzwania, które stoją dziś przed szkołą.

15:00-16:00 – Prelekcje o przyszłości edukacji

16:00-17:00 – Otwarta sesja dyskusyjna

17:00-17:30 Podsumowanie i zamknięcie konferencji

Organizatorzy
konferencji

Logotyp WPT
Logotyp Pro Mathematica

Patroni
i partnerzy

Partnerzy

Logotyp Fundacja Zaawansowanych Technologii

Patroni medialni

Kontakt
do organizatorów

Katarzyna Wolniak - specjalista ds. Promowania Nauki i Przedsiębiorczości we Wrocławskim Parku Technologicznym

Organizacja, udział, współpraca

Katarzyna Wolniak

katarzyna.wolniak@projektujemyprzyszlosc.pl
+48 781 871 634

Media

Marta Bodys

martabodys@insightpr.pl
+48 570 484 604