Logotyp Projektujemy Przyszłość. Edukacja

„Projektujemy przyszłość. Edukacja” to efekt połączenia sił i doświadczeń Wrocławskiego Parku Technologicznego i Fundacji Pro Mathematica. Nasza współpraca ma na celu zaprojektowanie edukacji, która będzie odpowiedzią na wyzwania stojące przed uczniami polskich szkół. Chcemy, by była ona procesem łatwiejszym, prowadzonym nie tylko praktycznie, ale i z wizją.

Co i jak chcemy osiągnąć?

„Projektujemy przyszłość. Edukacja” to dążenie do trwałej zmiany polskiej edukacji. Chcemy, by była ona procesem kształcenia młodych ludzi w szkole otwartej na kreatywność, dającej im wszechstronne kompetencje, które będą mogli elastycznie wykorzystać w przyszłości, niezależnie od tego, z jakim obszarem związane będzie ich życie zawodowe.

Dążymy do tego, by szkoły korzystały z ogromnego potencjału kreatywności, jaki mają ich uczniowie, a w procesie realizacji podstawy programowej nie gubiły u dzieci dzieciństwa. Chcemy, by szkoły nie uczyły udzielania najprostszych odpowiedzi, ale dawały dzieciom i młodzieży przestrzeń do poszukiwania własnych odpowiedzi pod wodzą nauczyciela, który pokaże im jak poruszać się w świecie pełnym informacji.

Nasze działania to również oddanie głosu nauczycielom.

Bez ich udziału zmiana w szkole nie nastąpi, dlatego w nasz projekt angażujemy nauczycieli z całej Polski. Wspólnie wypracujemy rozwiązania, metody i praktyki, które przekażemy dalej, tak, by praca nauczyciela była łatwiejsza i realizowana nie tylko z misją, ale też wizją. Wierzymy, że wspólnie wyeliminujemy ze szkoły rutynę, za którą idzie nijakość.

Dlaczego chcemy zmieniać edukację?

Badania z całego świata pokazują, że współczesna szkoła nie tylko nie wykorzystuje potencjału swoich uczniów, ale wręcz zatrzymuje rozwój ich kreatywności, talentów, a co za tym idzie szans na sukces. To istotne zagrożenie i strata potencjału, jaki drzemie w młodym społeczeństwie. Tracimy szansę na lepszą przyszłość.

Musimy to zmienić, bo dobra edukacja to:

LEPSZA JAKOŚĆ ŻYCIA
– W KAŻDEJ DZIEDZINIE, KAŻDEGO Z NAS

SILNA GOSPODARKA,
WYŻSZE ZAROBKI I EMERYTURY

GOTOWOŚĆ DO
ZMIERZENIA SIĘ ZE ZMIANAMI KLIMATYCZNYMI

POKOLENIA, KTÓRE BĘDĄ UMIAŁY
ZAADAPTOWAĆ SIĘ
DO WSPÓŁCZESNYCH WYZWAŃ

KTÓRE BĘDĄ UMIAŁY
ZAADAPTOWAĆ SIĘ DO WSPÓŁCZESNYCH WYZWAŃ

SZCZĘŚLIWE DZIECIŃSTWO
I WYPOSAŻENIE W KOMPETENCJE PRZYSZŁOŚCI

Jak chcemy zmieniać edukację?

Postawiliśmy na zaprojektowanie przyszłości edukacji we współpracy ze środowiskami, którym bliskie jest dobro polskiej szkoły. Nie chcemy tworzyć wszystkiego od nowa. Chcemy wykorzystać potencjał tego, co zostało już zrobione. Chcemy stworzyć przestrzeń, w której różne podmioty będą wymieniać się doświadczeniami, działać razem, przy jednoczesnym realizowaniu własnych celów.

Mamy plan! A to zasady, które będą towarzyszyć nam w jego realizacji. 

TRWAŁA, DOBRZE
ZAPLANOWANA ZMIANA,
NIE CHAOTYCZNA REWOLUCJA

WYKORZYSTANIE DOŚWIADCZENIA
POLSKIEGO ŚRODOWISKA
EDUKACYJNEGO

ZAUFANIE I WSPÓŁPRACA – WSPÓLNA
AKTYWNOŚĆ W PARZE
Z AUTONOMICZNYMI DZIAŁANIAMI

ZAANGAŻOWANIE
W ZMIANĘ NAUCZYCIELEK, NAUCZYCIELI
I ŚRODOWISK EDUKACYJNYCH

BUDOWANIE SZKOŁY WSPIERAJĄCEJ
ROZWÓJ KREATYWNOŚCI
I TALENTÓW

KSZTAŁCENIE POKOLEŃ,
KTÓRE WEZMĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆ
ZA LOSY ZIEMI

PRZECIWSTAWIANIE SIĘ
STANDARYZACJI, WSPIERANIE
INDYWIDUALNOŚCI

WSPARCIE BUDOWANIA PARTNERSKICH
RELACJI W SZKOLE
NA CO DZIEŃ

„MNIEJ, ZNACZY WIĘCEJ” MA ZNACZENIE
W EDUKACJI, A NAUCZANIE, TO NIE TYLKO
DOSTARCZANIE INFORMACJI

Nasze cele i założenia

Chcemy zaprojektować edukację, która będzie procesem łatwiejszym, prowadzonym nie tylko praktycznie, ale i z wizją.

Promowanie potrzeby zaprojektowania systemu edukacji w Polsce od nowa, tak, by odpowiadał na potrzeby i wyzwania obecnych czasów.

Upowszechnienie potrzeby zaprojektowania przyszłości polskiej edukacji w różnych środowiskach, dla których zmiana w polskiej szkole ma znaczenie.

Tworzenie praktycznych narzędzi pozwalających na zmianę edukacji w Polsce i zainicjowanie prac nad strategią rozwoju edukacji w Polsce.

Integracja wokół inicjatywy „Projektujemy przyszłość. Edukacja” osób i instytucji zainteresowanych zmianą edukacji – zaangażowanie ich w działania na jej rzecz.

Skąd wziął się pomysł na projekt?

Wrocławski Park Technologiczny i powołana przez niego Fundacja Pro Mathematica działają na rzecz wspierania rozwoju i promowania młodych polskich talentów naukowych. „Projektujemy przyszłość. Edukacja” to pójście o krok dalej.

Sprawdź, dlaczego WPT i Fundacja Pro Mathematica angażują się w projektowanie przyszłości polskiej edukacji.

Maciej Potocki - prezes Wrocławskiego Parku Technologicznego

„We Wrocławskim Parku Technologicznym wierzymy, że przyszłość trzeba zaprojektować. Jesteśmy też pewni, że niezbędna jest do tego dobrze działająca edukacja, która nie powiela schematów, ale pozwala młodym ludziom na poszukiwanie odpowiedzi na różne pytania, szczególnie te, które sami odważą się zadać. Dobrze działająca edukacja, to prężnie rozwijająca się przedsiębiorczość. Chcemy na przykład, by w naszych Inkubatorach Przedsiębiorczości, co roku rozwijało się nie kilkanaście, ale kilkadziesiąt nowych, innowacyjnych firm, by coraz więcej osób nie bało się brać spraw w swoje ręce, nie bało się podejmować wyzwań, nie czekało na gotowe rozwiązania i jako swoją życiową ścieżkę obierało biznes, naukę, innowacje. Nie osiągniemy tego bez systemowych zmian w edukacji, która pokaże dzieciom i młodzieży, jak wychodzić poza utarte schematy i samodzielnie szukać perspektyw rozwoju”.

Maciej Potocki, Prezes WPT

„W Fundacji Pro Mathematica często mówimy, że działamy po to, by wspierać ciekawość świata. Jest ona kluczem nie tylko do sukcesu dzieci i młodzieży w dorosłym życiu, ale też do budowania lepszej przyszłości dla nas wszystkich. Właśnie ta chęć wspierania młodych ludzi w rozwoju sprawia, że współtworzymy projekt „Projektujemy przyszłość. Edukacja”. Robiąc razem pierwszy krok ku zmianie, włączając w nią wszystkich, którym z różnych powodów bliska jest edukacja, możemy stworzyć polskim uczniom warunki, w których ciekawość i odwaga do podejmowania nowych wyzwań, będą ich szkolną codziennością.”

Agnieszka Pałys, Prezes Fundacji Pro Mathematica