Czym jest współpraca?

Czym jest współpraca?

Autor: Artur Krawczyk

Czym jest umiejętność współpracy? Współpraca to zdolność tworzenia więzi i współdziałania z innymi, umiejętność pracy w grupie na rzecz osiągania wspólnych celów, umiejętność zespołowego wykonywania zadań i wspólnego rozwiązywania problemów.

Dlaczego współpraca jest ważna?

Kompetencja współpracy jest ważna w każdym obszarze życia – zawodowego, społecznego, naukowego, artystycznego, sportowego. Dzięki niej możemy wspólnie z innymi rozwiązywać problemy, tworzyć, kreować, podejmować ciekawe inicjatywy i wyzwania. Czas pandemii uświadomił nam wszystkim, jak ważna jest tkanka społeczna szkoły, w której nauczyciele i uczniowie są ze sobą w bezpośredniej relacji. Wśród najbardziej efektywnych praktyk dydaktycznych wymienia się m.in. interakcję uczniów – pracę w parach, grupach oraz działania projektowe. Dobre relacje z innymi ludźmi wpływają na nasz dobrostan.

Jak to robić, od czego zacząć?

Proces edukacji odbywa się w relacji z drugim człowiekiem. Otwarta i życzliwa postawa nauczyciela, ma wpływ na chęć uczniów do nauki i do współdziałania z innymi. Ważne jest to, aby na każdej lekcji uczniowie mogli współpracować ze sobą:

  • w parach – na początku, w trakcie lub na koniec lekcji (aby zainicjować temat, przywołać poprzednią lekcję, przykłady, przedyskutować zagadnienie lub podsumować lekcję),
  • w grupach – wykonując zadania problemowe lub realizując miniprojekty.

Jakie metody wykorzystać?

Pobierz infografikę!

Warto przeczytać:

  • Oktawia Gorzeńska, “Projekt zmiana – od frustracji do satysfakcji z pracy w szkole – warsztatownik”
  • Anna Konarzewska, “Być (nie) zwykłym wychowawcą. Scenariusze lekcji wychowawczych dla uczniów klas starszych szkoły podstawowej oraz ponadpodstawowej”
  • Jarosław Kordziński, “Szkoła wspólnych działań, czyli o relacjach i współpracy”
  • Janusz Żmijski, Fundacja szkoła z klasą – materiały do pobrania >


Warto obejrzeć:

Razem uczymy (się) lepiej, czyli o współpracy w szkole – Centrum Edukacji Obywatelskiej

Edumoc Online 2019: Oktawia Gorzeńska – Człowiek za człowiekiem i za człowiekiem człowiek

Jak skutecznie działać w zespole?

18 sierpnia 2022

Udostępnij