Dlaczego warto rozwijać w szkole kompetencje?

Dlaczego warto rozwijać w szkole kompetencje?

Świat zmienia się z niespotykaną wcześniej prędkością. Pojawia się coraz więcej nieprzewidywalnych zjawisk, jak choćby pandemia COVID-19. W szkole tymczasem przygotowujemy młodych ludzi do życia w przyszłości. Nasze zadanie jest jednak tym trudniejsze, że im szybciej zmienia się nasz świat, i im ta przyszłość staje się mniej przewidywalna.

Jak szybko zmienia się teraz świat dla naszych uczniów i co to dla nas oznacza?

Możemy być pewni, że przez kilka lat, które miną pomiędzy rozpoczęciem nauki a wejściem naszych uczniów na rynek pracy, świat zmieni się całkowicie. Pojawią się nowe zawody, znikną inne, diametralnie zmieni się sytuacja polityczna, przyroda ulegnie dalszej degradacji, a technologia odmieni nasze życie jeszcze głębiej.

Tym bardziej warto zadawać pytania o cele szkoły. Czego warto uczyć w szkole? Co będzie przydatne moim uczniom w przyszłości? Jak dobrze przygotować ich do odpowiedzialnego funkcjonowania w przyszłości, której teraz nie znamy?

Jeśli przyjmiemy, że świat będzie zmieniał się przynajmniej tak szybko jak teraz, możemy z całą pewnością założyć, że nasi uczniowie będą musieli stale się uczyć i adaptować do zmian. Co może ich do tego przygotować?

Naszym uczniom nie wystarczy już tylko wiedza i proste umiejętności przedmiotowe, na których skupiona jest obecnie szkoła (podstawa programowa, podręczniki, system oceniania i system egzaminowania). Eksperci postulują zwrócenie uwagi na: umiejętności podstawowe, kompetencje i cechy charakteru (Światowe Forum Ekonomiczne), sprawczość, dobrostan, wartości i postawy (OECD), umiejętności miękkie lub umiejętności XXI wieku (badacze z USA).

Dyskusje te toczą się również w Polsce. My za opracowaniem Centrum Edukacji Obywatelskiej proponujemy szkołę, która uczniom pozwala:

 • zdobywać wiedzę, która pomaga zrozumieć otaczający nas świat,
 • rozwijać kompetencje, które pozwalają w tym świecie skutecznie działać,
 • budować podmiotowość i wspólnotowość, które dają wewnętrzną siłę do działania.

Dlaczego tak istotne są kompetencje?

Choć obecnie kompetencje pojawiają się w prawie każdym katalogu celów edukacji, to relatywnie nowa jest odpowiedź na pytanie, czego powinna uczyć szkoła.

Kompetencja to zdolność do podejmowania określonych działań, czyli zastosowania w praktyce wszystkiego, czego wcześniej się nauczyliśmy. Chcielibyśmy, żeby tę zdolność nasi uczniowie mieli w różnych kontekstach – w szkole, w domu, w pracy, w działalności społecznej. To właśnie te dwa elementy – praktyczny charakter oraz możliwość zastosowania w różnych kontekstach – wyjaśniają duże znaczenie kompetencji.

Jakie kompetencje warto rozwijać?

O jakich kompetencjach mowa? W licznych katalogach kompetencji przyszłości pojawiają się: współpraca, rozwiązywanie problemów, komunikacja, krytyczne myślenie, uczenie się, adaptacyjność, kreatywność, zarządzanie sobą, kompetencje cyfrowe, empatia, kompetencje społeczno-emocjonalne.

Jako nauczyciele wiemy, jak wymagające jest rozwijanie kompetencji uczniów (np. gdy uczymy ich czytać). Dlatego warto ustalić maksymalnie wąski katalog kompetencji przyszłości. Dlaczego? Kształcenie każdej z kompetencji wymaga naszego czasu i uwagi uczniów. Nie da się równolegle kształcić bardzo wielu kompetencji (pamiętając jednocześnie o innych celach szkoły), dlatego im więcej kompetencji równolegle kształcimy, tym więcej będzie w tym działań pozornych.

Jakie trendy zmienią nasze życie i uczynią kompetencje ważnymi?

Jakie czynniki sprawią, że to właśnie kompetencje będą przydatne młodym ludziom dzisiaj uczących się w szkołach? W tym zakresie eksperci są dość zgodni. Wśród trendów, które najsilniej wpłyną na nasze życie i naszą pracę w szkole, wymieniają:

 • zmiana klimatu i utrata bioróżnorodności,
 • rozwój technologii (w tym robotyzacja i automatyzacja, rozwój sztucznej inteligencji, tzw. tsunami technologiczne),
 • rosnące różnice pomiędzy bogatymi i biednymi wewnątrz państw i pomiędzy nimi,
 • dominacja gospodarek opartych na wiedzy i informacji,
 • migracje,
 • indywidualizacja i atomizacja społeczeństw (samotność),
 • starzenie się społeczeństw,
 • rosnąca niepewność i nieprzewidywalność.

Spójrzmy na jeden z tych trendów i jego konsekwencje dla nas jako nauczycieli. Co oznacza dla szkół już teraz postępująca zmiana klimatu i konieczność jej zatrzymania:

 • potrzebę uczenia krytycznego myślenia, by uczniowie rozumieli wiadomości na ten temat;
 • konieczność uczenia rozwiązywania problemów, stosowania metody naukowej i budowania zaufania do nauki;
 • potrzebę zmiany nawyków i oduczenia się tego, co było dla nas oczywiste;
 • potrzebę wzmacniania inicjatywy, zaangażowania i sprawczości, by uczniowie mogli działać;
 • konieczność uczenia adaptacyjności, by mogli wchodzić w nowe zawody, które dzisiaj jeszcze nie istnieją a powstaną wskutek zielonej transformacji;
 • potrzebę uczenia solidarności i empatii, by z troską spojrzeli na osoby najbardziej dotknięte negatywnymi konsekwencjami zmian.

Państwa, które wypracują skuteczne sposoby rozwijania kompetencji uczniów w szkole w przyszłości, będą radziły sobie lepiej gospodarczo. Dla nas jako nauczycieli, którzy codziennie spotykają swoich uczniów w klasie, nie to jest jednak najważniejsze. Niezależnie od narzuconych priorytetów, chcemy przecież dawać uczniom to, czego najbardziej potrzebują dzisiaj i czego będą potrzebowali w przyszłości – kompetencje są jedną z tych rzeczy.

W szkole powinniśmy wyraźniej zobaczyć kompetencje i poświęcić im więcej uwagi. Pamiętajmy przy tym jednak, by nie stawiać kompetencji w opozycji do wiedzy. Potrzebujemy nowej równowagi obu elementów, tylko wtedy nasi uczniowie będą rozumieli świat, który ich otacza i potrafili skutecznie w nim działać.

Opracowanie tekstu: Jędrzej Witkowski

Materiały do pobrania:

Warto przeczytać:

 • OECD, „Trends Shaping Education 2022”, Paryż, 2022
 • OECD, “Back to the Future of Education”, Paryż, 2020
 • Światowe Forum Ekonomiczne, „New Vision for Education”, Genewa, 2015
 • InFuture Institute, Collegium DaVinci, „Przyszłość edukacji. Scenariusze 2046”, Gdańsk-Poznań, 2021
 • Centrum Edukacji Obywatelskiej , „Szkoła ponownie czy szkoła od nowa”, Warszawa, 2021

Weź również udział w webinarach z cyklu #mniejznaczywiecej!

Webinar „Mniej teoretyzowania, więcej praktyki”
20.04.2022 r., 18:00
Webinar „Mniej radosnej twórczości, więcej życia”
18.05.2022 r., 18:00

12 kwietnia 2022

Udostępnij