Dyrektorze! Pokaż, czego potrzebujesz od biznesu!

Dyrektorze! Pokaż, czego potrzebujesz od biznesu!

Raport „Odpowiedzialni za przyszłość”, opisujący stosunek biznesu do działań społecznych i wspierania edukacji wyraźnie pokazał, że przedsiębiorcy chcą wspierać edukację i znają jej znaczenie. Dziś zapraszamy dyrektorów szkół do podzielenia się opinią na temat tego, jak biznes może pomóc polskiej szkole.

Raport „Odpowiedzialni za przyszłość” pokazał, że według większości badanych, biznes powinien wziąć odpowiedzialność za kształt polskiej edukacji i zaangażować się w jej rozwój. Co ważne przedstawiciele biznesu wskazali, że zaangażowanie biznesu w edukację powinno mieć formę nie tylko spontanicznych akcji polegających na udzieleniu dofinansowań szkołom. Wymieniano m.in. działania takie jak: nawiązywanie partnerskich relacji z lokalnymi szkołami, organizowanie programów mentoringowych pozwalających na dzielenie się wiedzą i doświadczeniem z uczniami i nauczycielami oraz wdrażanie praktyk zawodowych.

Czego potrzebuje szkoła?

Opinia biznesu to nie wszystko! W ramach projektu „Odpowiedzialni za przyszłość” rozpoczyna się właśnie badanie „Jak szkoły widzą współpracę z biznesem” skierowane do dyrektorów szkół podstawowych i ponadpodstawowych z całej Polski. Dzięki niemu dowiemy się, czego szkoły potrzebują od biznesu, jak wyobrażają sobie współpracę z nim oraz jaka, ich zdaniem, powinna być rola biznesu w kształtowaniu przyszłości edukacji. Wyniki badania wskażą, jakie działania przedsiębiorcy powinni podjąć na rzecz polskich szkół, ale też zidentyfikuje problemy i bariery w rozwoju współpracy na linii szkoła – biznes występujące po stronie dyrektorów szkół.

Wyniki badania zostaną zaprezentowane w raporcie, który uzupełnią komentarze ekspertów ze świata edukacji i biznesu.

 

26 kwietnia 2024

Udostępnij