Fun. Tech. Future – bezpłatne wsparcie dla młodzieży

Fun. Tech. Future – bezpłatne wsparcie dla młodzieży

Fun. Tech. Future to pomoc zawodowa dla młodzieży ze środowisk nieuprzywilejowanych, która właśnie wkracza w dorosłość. Program został stworzony z myślą̨ o młodych ludziach w wieku 18-23 lat, którzy potrzebują̨ motywacji, konkretnej wiedzy oraz profesjonalnego wsparcia, by zbudować kompetencje potrzebne do wejścia na rynek pracy. Wszystko po to, aby pomóc im w usamodzielnieniu się. Program realizowany jest od 2019 roku.

Kto może wziąć udział w programie?

Osoby w wieku 18-23 lata, które są w trudnej sytuacji życiowej (m.in. wychowankowie domów dziecka i pieczy zastępczej, młodzież z rodzin dysfunkcyjnych, osoby w trudnej sytuacji ekonomicznej, osoby korzystające ze wsparcia instytucji pomocowych, młodociane samotne matki).

W ramach programu oferujemy:

 • webinary motywacyjno-rozwojowe,
 • warsztaty stacjonarne z ekspertami,
 • e-booki i poradniki zawodowe wraz z ćwiczeniami.

Tematy poruszane w ramach programu:

 • Możliwe ścieżki edukacji i kariery zawodowej
 • Jak znaleźć pierwsza pracę? Metody poszukiwania pracy
 • Co musisz wiedzieć o praktykach i stażach?
 • Jak budować wizerunku w sieci?
 • Jak efektywnie wycenić swoją pracę?
 • Jak wygląda rekrutacja do pracy krok po kroku?
 • Jak przygotować się do rozmowy kwalifikacyjnej?
 • Jak negocjować wynagrodzenie i warunki zatrudnienia?
 • Zawody i kompetencje przyszłości, na które warto postawić
 • Makijaż na rozmowę o pracę – dedykowane warsztaty z ekspertami marki Sephora
 • Jak świadomie kreować swoją ścieżkę kariery? – dedykowane webinary z marką SEYSSO

Jak wziąć udział?

Aby otrzymać dostęp do wszystkich aktywności w ramach programu należy zapisać się za pomocą formularza na stronie: https://sukcespisanyszminka.pl/fun-tech-future/

Udział w programie jest bezpłatny.

O Fundacji

Misją Fundacji Sukcesu Pisanego Szminką jest kompleksowe wspieranie kobiet i młodzieży, dostarczanie im fachowej wiedzy niezbędnej do rozwoju osobistego i zawodowego oraz motywowanie ich do podejmowania odważnych działań i spełniania marzeń. Fundacja działa także aktywnie na rzecz równości i różnorodności w przestrzeni biznesowej, a także edukuje na temat wartości działań włączających, które wyrównują szanse na rynku pracy oraz inspirują do zmian. Więcej na www.sukcespisanyszminka.pl

10 sierpnia 2023

Udostępnij