Konferencja

Liczymy się dla edukacji!

7-8 PAŹDZIERNIKA 2022, WROCŁAW

Sesja otwierająca konferencję „Liczymy się dla edukacj!” oraz keynote speech

„Nigdy więcej już nie zrobię…” – sesja porażek

Prelekcja „Dla kogo jest dziś szkoła?”

Panel dyskusyjny „Jak możemy działać w i dla edukacji?”

„Mniej znaczy więcej!” – sesja inspiracji

Prelekcja „Teraźniejszość a przyszłość edukacji”

Jak zaprojektować przyszłość edukacji? – prelekcje i sesja Q&A

Organizatorzy
konferencji

Patroni
i partnerzy

Kontakt
do organizatorów

Katarzyna Wolniak - specjalista ds. Promowania Nauki i Przedsiębiorczości we Wrocławskim Parku Technologicznym

Organizacja, udział, współpraca

Katarzyna Wolniak

katarzyna.wolniak@projektujemyprzyszlosc.pl
+48 781 871 634

Media

Marta Bodys

martabodys@insightpr.pl
+48 570 484 604