Liczymy się dla edukacji!

Pokażmy, dla jak wielu osób ważna jest zmiana w polskiej szkole!

Mówi się, że zmianę najlepiej zacząć od siebie. Wierzymy, że ma to znaczenie również w edukacji! Systemowe zmiany sposobów kształcenia dzieci i młodzieży, ich ewolucje, które stawiamy dziś sobie za przykład, zaczynały się od oddolnych ruchów, początkowo małych inicjatyw! Jesteśmy pewni, że wokół polskiej edukacji zgromadzona jest ogromna, choć może jeszcze rozproszona liczba osób, które łączy jeden cel – zmiana edukacji na lepsze.

Policzmy się! Zbierzmy w jednym miejscu nasz potencjał i pokażmy, jak jest nas wiele!

Jak to zrobić? Wystarczy wypełnić poniższy formularz. Możesz zgłosić siebie, organizację, w której działasz lub osobę, fundację czy stowarzyszenie, które znasz, wspierasz i doceniasz! Skala czy forma działania nie ma tu znaczenia! My zajmiemy się zbudowaniem pierwszej w Polsce, ogólnodostępnej bazy osób i podmiotów działających na rzecz edukacji, obejmującej tak małe stowarzyszenia, jak i influencerów, czy znane fundacje. Dla każdego, kto szuka przestrzeni, w której mógłby działać na rzecz edukacji, będzie ona świetnym źródłem inspiracji i punktem nawiązania nowych, wartościowych kontaktów. Pamiętaj, że możesz zgłosić więcej niż jeden podmiot – wystarczy, że wypełnisz nasz formularz kilka razy!

Bądźcie z nami – razem możemy więcej!

Wypełnij formularz:

Część I - informacje o zgłaszanej organizacji / osobie

Typ zgłaszanego podmiotu: *
Obszar geograficzny działalności zgłaszanego podmiotu*: *

Profile w mediach społecznościowych zgłaszanego podmiotu:

Część II - informacje o osobie dokonującej zgłoszenia

Wyrażam zgodę na przesyłanie przez Wrocławski Park Technologiczny newsletterów, w tym informacji handlowych na podany adres e-mail.
Oświadczam, iż zapoznałem/zapoznałam się z polityką prywatności Wrocławskiego Parku Technologicznego oraz akceptuję jej postanowienia. *
Oświadczam, iż zapoznałem/zapoznałam się z regulaminem akcji Liczymy się dla edukacji oraz akceptuję jego postanowienia. *

Administratorem Państwa danych osobowych jest Wrocławski Park Technologiczny S.A. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Muchoborskiej 18. Państwa dane osobowe przetwarzane będą na podstawie prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez WPT zgodnie z 6 ust 1 lit. f) RODO, tj. do celów marketingu bezpośredniego, obejmującego wszelkie działania promujące produkty oraz usługi, znajdujące się w ofercie WPT, w tym także do prowadzenia korespondencji, przesyłania newsletterów oraz zaproszeń na wydarzenia organizowanie przez WPT. Odbiorcami Państwa danych osobowych będą upoważnieni pracownicy/współpracownicy WPT oraz inne podmioty przetwarzające dane w imieniu WPT na podstawie odrębnych umów powierzenia. Państwa dane osobowe będą przechowywane do czasu wyrażenia przez Państwo sprzeciwu wobec przetwarzania. Przysługuje Państwu prawo dostępu do danych osobowych, prawo sprostowania oraz usunięcia danych osobowych, prawo ograniczenia przetwarzania danych osobowych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu. Mając na uwadze podstawę prawną oraz przyjęte sposoby przetwarzania danych osobowych nie przysługuje Państwu prawo do przenoszenia danych osobowych. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa UODO, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO. Podanie przez Państwo danych osobowych jest dobrowolne. Państwa dane będą przetwarzane w sposób niezautomatyzowany oraz zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania., które jednakże nie będzie skutkować podjęciem w stosunku do Państwa jakichkolwiek decyzji, jak również nie będzie powodować dla Państwa skutków prawnych, czy też w jakikolwiek inny sposób istotnie wpływać na Państwa sytuację.

Więcej informacji na temat zasad przetwarzania danych osobowych przez WPT znajdą Państwo na stronie internetowej : http://www.projektujemyprzyszlosc.pl/polityka-prywatnosci/ We wszelkich sprawach dotyczących Państwa danych osobowych mogą Państwo kontaktować się pod numerem telefonu +48 71 798 58 00.