Lokalne zaangażowanie, globalne korzyści

Lokalne zaangażowanie, globalne korzyści

Banki często postrzegane są wyłącznie jako instytucje finansowe, jednak ich rola w lokalnych społecznościach może być znacznie szersza, szczególnie gdy w grę wchodzi edukacja i wspieranie młodzieży. Przykładem takiego zaangażowania jest współpraca Banku Spółdzielczego we Wschowie z I Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Dwujęzycznymi im. T. Zana, która pokazuje, jak biznes i edukacja mogą kształtować partnerskie relacje dla lepszej przyszłości.

Współpraca wschowskiego banku i liceum rozpoczęła się od różnorodnych, wspólnie realizowanych inicjatyw edukacyjnych, takich jak dni przedsiębiorczości, które pozwalały uczniom zgłębiać wiedzę o funkcjonowaniu instytucji finansowych. Wdrażanie ich z powodzeniem zaowocowało bliższą współpracą. Relacje między dwoma instytucjami zaczęły się rozwijać dzięki otwartości i współpracy zarówno Zarządu banku, jak i grona pedagogicznego liceum. Efektem działań było podpisanie umowy o klasę patronacką, co umożliwiło jeszcze głębsze zaangażowanie w proces edukacyjny. Bank objął patronatem klasy o profilu biznesowo-językowym, skupiając się na wsparciu wszechstronnego rozwoju młodzieży.

W ramach społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR) staramy się wspierać potrzeby lokalnej społeczności, której jesteśmy częścią. Zdajemy sobie sprawę, że już wkrótce dzisiejsza młodzież będzie kreować przyszłość. Głównym celem naszej współpracy jest przede wszystkim wszechstronne wspieranie rozwoju młodzieży. Uczniowie mają możliwość nie tylko zgłębiać teorię, ale również uczestniczyć w praktycznych warsztatach prowadzonych przez pracowników naszego banku. Dodatkowo, najlepsi uczniowie są nagradzani w ramach motywacyjnego systemu nagród, co stanowi zachętę do dalszego rozwoju i zaangażowania w proces edukacyjny  – opowiada Prezes Zarządu Sebastian Nietyksza.

Dzięki tej kooperacji uczniowie uczestniczą w specjalnie zaprojektowanych lekcjach z przedmiotu biznes i zarządzanie, a specjaliści banku przekazują młodzieży praktyczną wiedzę z zakresu przedmiotu. Te działania są dla uczniów i uczennic nie tylko okazją do nauki, ale również do pierwszego kontaktu z realiami rynku pracy. Zarówno uczniowie, jak i pedagodzy, postrzegają tę współpracę jako wsparcie, a nie konkurencję dla tradycyjnej edukacji. Podejście to przynosi wiele wzajemnych korzyści – uczniowie otrzymują dostęp do nowoczesnej wiedzy i praktyk, szkoła cieszy się z dodatkowych zasobów i możliwości rozwoju, natomiast bank prezentuje wizerunek nowoczesnej instytucji otwartej na potrzeby lokalnej społeczności.

W naszym banku staramy się wykorzystać każdą okazję do spotkań z młodzieżą, gdyż rozumiemy ich znaczenie. W tych działaniach znaleźliśmy przestrzeń,  angażujemy naszych pracowników do współpracy z młodzieżą i realizujemy misję edukacyjną. Chociaż czasami trudno pogodzić to z naszymi harmonogramami, dokładamy wszelkich starań, aby sprostać oczekiwaniom. Działamy na terenie trzech województw: lubuskiego, dolnośląskiego i wielkopolskiego, prowadząc 17 placówek, co daje nam szerokie możliwości działania  – rozwija Prezes Zarządu Sebastian Nietyksza.

Cała idea współpracy Banku Spółdzielczego we Wschowie ze szkołami opiera się na przekonaniu, że w dzisiejszych czasach rynek pracy jest bardzo konkurencyjny i dynamiczny, co wymaga nowych metod nauczania i przygotowania młodzieży do przyszłej kariery zawodowej.

Pokazujemy młodym ludziom, jak teoria znajduje zastosowanie w praktyce, co nie tylko generuje przyszły potencjał dla banków, ale również buduje solidne podstawy dla przyszłych pracowników i liderów. Spotkania, które organizujemy, cieszą się dużym zainteresowaniem wśród uczniów, co pokazuje, że praktyczne podejście do nauki może znacząco zwiększyć ich zaangażowanie i motywację. Nasze działania są również pozytywnie oceniane przez rodziców, gdyż wzbogacają program nauczania o wartościowe treści i realne przykłady z życia zawodowego – dodaje Prezes Zarządu Sebastian Nietyksza.

Więcej niż lekcje Bank Spółdzielczy we Wschowie nie ogranicza się tylko do prowadzenia stałych zajęć. Specjalnie na potrzeby I LO oraz innych chętnych szkół planuje organizację różnorodnych warsztatów, np. z zakresu cyberbezpieczeństwa, które są szczególnie istotne w dobie cyfrowej transformacji. To pozwala uczniom na lepsze zrozumienie zagrożeń i sposobów ochrony własnych danych w Internecie.

Planujemy rozszerzyć swoje działania edukacyjne i prowadzić spotkania również wśród młodszych grup wiekowych, już od szkoły podstawowej. Taka wczesna edukacja finansowa może przynieść długoterminowe korzyści zarówno dla młodych ludzi, jak i dla całej społeczności. Wierzymy, że instytucje finansowe mogą efektywnie wpływać na rozwój edukacyjny i zawodowy młodzieży, otwierając przed nią nowe możliwości i perspektywy. To nie tylko inwestycja w przyszłość młodych ludzi, ale również sposób na budowanie silnych, świadomych i odpowiedzialnych społeczności lokalnych  – podsumowuje Prezes Zarządu Sebastian Nietyksza.

25 maja 2024

Udostępnij