Odpowiedzialni za przyszłość – weź udział w badaniu

Odpowiedzialni za przyszłość – weź udział w badaniu

Raport dotyczący CSR i zaangażowania biznesu w rozwój edukacji we Wrocławiu i regionie

Zapraszamy do udziału w badaniu!

Ostatnie 3 lata pokazały, jak ważne jest społeczne zaangażowanie biznesu w reagowanie na wyzwania współczesnego świata. Pandemia COVID-19 i wojna w Ukrainie spowodowały na nowo zdefiniowanie tego, kiedy i jak biznes angażuje się w istotne społecznie kwestie. Wydaje się więc, że to idealny czas na sprawdzenie, jak przedsiębiorcy postrzegają temat CSR.

Właśnie dlatego zapraszamy do udziału w badaniu, dzięki któremu chcemy przekonać się, jak przedsiębiorcy podchodzą do społecznej odpowiedzialności biznesu i wyjątkowo ważnego, choć przez lata marginalizowanego, tematu edukacji. W teorii każdy z nas wie, że jest ona bardzo ważna, jednak jako społeczeństwo nie bierzemy za nią odpowiedzialności.

Wyniki badania zostaną zaprezentowane w raporcie „Odpowiedzialni za przyszłość”, który zostanie przedstawiony na konferencji „Liczymy się dla edukacji”, która odbędzie się 7 i 8 października 2023 roku we Wrocławiu.

Aby wziąć udział w badaniu należy wypełnić ankietę dostępną na:  https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/csr 

Idea

Inicjatywa Projektujemy przyszłość. Edukacja, którą we współpracy z ekspertami z całej polski, pro bono, realizują Wrocławski Park Technologiczny i Fundacja Pro Mathematica, za jeden ze swoich priorytetów stawia zbliżenie do siebie dwóch środowisk – biznesu i edukacji, które każdego dnia łączy więcej niż się wydaje. To od tego, jak wygląda dzisiejsza edukacja, zależy to, jak będzie wyglądać gospodarka, społeczeństwo i biznes przyszłości.

Wzięcie odpowiedzialności za edukację to przykład społecznej odpowiedzialności biznesu. Chcemy sprawdzić, jak wrocławscy przedsiębiorcy podchodzą do tego tematu i w ten sposób rozpocząć szeroką dyskusję środowiska biznesowego o tym, jak działać, skąd czerpać inspirację i co jeszcze jest do zrobienia.

 

Zapraszamy do współpracy!

Badanie i raport realizowane są w ramach inicjatywy „Projektujemy przyszłość. Edukacja”, prowadzonej przez Wrocławski Park Technologiczny i Fundację Pro Mathematica. Za opracowanie raportu odpowiedzialna jest firma Insight.

 

 

1 czerwca 2023

Udostępnij