Czy biznes jest
odpowiedzialny za przyszłość?

Inicjatywa Projektujemy przyszłość. Edukacja, którą we współpracy z ekspertami z całej Polski, pro bono, realizują Wrocławski Park Technologiczny i Fundacja Pro Mathematica, za jeden ze swoich priorytetów stawia zbliżenie do siebie dwóch środowisk – biznesu i edukacji, które każdego dnia łączy więcej niż się wydaje. Od tego, jak wygląda dzisiejsza edukacja, zależy jak będzie wyglądać gospodarka, społeczeństwo i biznes przyszłości.

Wzięcie odpowiedzialności za edukację to przykład społecznej odpowiedzialności biznesu. Chcemy sprawdzić, jak przedsiębiorcy podchodzą do tego tematu i rozpocząć szeroką dyskusję środowiska biznesowego o tym, jak działać, skąd czerpać inspirację i co jeszcze jest do zrobienia.

Wspólnie przekonajmy sie, co możemy zrobić

Ostatnie 3 lata pokazały, jak ważne jest społeczne zaangażowanie biznesu w reagowanie na wyzwania współczesnego świata. Pandemia COVID-19 i wojna w Ukrainie spowodowały na nowo zdefiniowanie tego, kiedy i jak biznes angażuje się w istotne społecznie kwestie. Wydaje się więc, że to idealny czas na sprawdzenie, jak przedsiębiorcy podchodzą do tematu CSR.

Wykorzystując narzędzie, jakim jest badanie ankietowe, chcemy przekonać się, jak przedsiębiorcy podchodzą do wyjątkowo ważnego, choć przez lata marginalizowanego, tematu edukacji. W teorii każdy z nas wie, że jest ona bardzo ważna, jednak jako społeczeństwo nie bierzemy za nią odpowiedzialności.

Wyniki badania zostaną zaprezentowane w raporcie „Odpowiedzialni za przyszłość”, który zostanie zaprezentowany  na konferencji „Liczymy się dla edukacji” w październiku 2023 roku. 

Aby wziąć udział w badaniu należy wypełnić ankietę dostępną na: https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/csr 

Wypełnij ankietę!

Skontaktuj się
z nami!

Badanie i raport realizowane są w ramach inicjatywy „Projektujemy przyszłość. Edukacja”, prowadzonej przez Wrocławski Park Technologiczny i Fundację Pro Mathematica.  Za opracowanie raportu odpowiedzialna jest firma Insight.

W przypadku pytań lub chęci nawiązania współpracy zapraszamy do kontaktu! 

Katarzyna Wolniak - specjalista ds. Promowania Nauki i Przedsiębiorczości we Wrocławskim Parku Technologicznym

Katarzyna Wolniak

katarzyna.wolniak@projektujemyprzyszlosc.pl
+48 781 871 634

Marta Bodys

martabodys@insightpr.pl
+48 570 484 604