Szkoła może być przyjazną przestrzenią

Szkoła może być przyjazną przestrzenią

Bezpieczna przestrzeń w szkole to fundament, na którym buduje się rozwój młodych ludzi. Szkoła Podstawowa Nr 113 w szczególny sposób dba o dobro swoich uczniów, oferując nie tylko wysokiej jakości edukację, ale także wsparcie psychiczne i emocjonalne. Dzięki zaangażowaniu nauczycieli, pedagogów oraz szerokiej gamie zajęć pozalekcyjnych, uczniowie mogą czuć się bezpiecznie, rozwijać swoje talenty i pasje, a także budować trwałe relacje społeczne. W rozmowie z nami opowiada o tym Małgorzata Kawecka i Małgorzata Korolkiewicz ze Szkoły Podstawowej nr 113 we Wrocławiu.

Dlaczego tak ważne jest by szkoła była bezpieczną przestrzenią dla uczniów? I co to właściwie znaczy? 

Bezpieczna przestrzeń w szkole jest niezwykle istotna dla uczniów z wielu powodów. Jest niejako drugim domem, w którym spędzają bardzo dużo czasu, zatem tu zdobędą wiele wspomnień. Umiejętności społeczne nabyte w szkole również ukształtują młodego człowieka, wpłyną na jego tożsamość, więc ze świadomością, zaangażowaniem i pasją co dzień dbamy o zapewnienie korzystnych warunków do nauki. Po prostu jesteśmy uważni  na potrzeby rozwijających się osobowości.

Dbamy o bezpieczeństwo, by uczniowie czuli się dobrze. Robimy wszystko, aby nasza szkoła była miejscem, w którym uczniowie mogą wyrażać swoje emocje i lęki, bez obawy przed wyśmianiem czy odrzuceniem. To miejsce, gdzie mogą liczyć na wsparcie ze strony nauczycieli, kolegów i koleżanek. Dbamy również o dobrostan psychiczny uczniów, dobrą atmosferę w szkole. Nauczyciele, psycholodzy i pedagodzy są gotowi by pomóc w trudnych sytuacjach, wzmacniają poczucie własnej wartości, ponieważ wsparcie psychiczne dzieci jest bardzo ważne w procesie edukacji. Nasza szkoła to miejsce gdzie młodzi ludzie uczą się współpracy, poprzez aktywności w grupach, wspólne projekty, warsztaty, budują pozytywne relacje, co ma ogromne znaczenie dla ich rozwoju społecznego. Specjaliści są otwarci na kontakt z uczniami, służą wparciem, z czego uczniowie chętnie korzystają. Potwierdzają to również absolwenci, którzy z sentymentem nas odwiedzają i wspominają szkolne lata.

Jakie działania podejmujecie w tym zakresie?

Prowadzimy szereg działań z zakresu przeciwdziałania zrachowaniom ryzykownym (realizując programy profilaktyczne), staramy się szukać różnych możliwości, by uświadomić młodych ludzi i by język przekazu ważnych treści był atrakcyjny dla nastolatków. Czego dowodem jest spotkanie z zaproszonymi raperami w ramach projekty Rymcerzy – „Nie zmarnuj swojego życia”. Zrealizowany został również happening przez jedną z klas siódmych, tematem przewodnim była profilaktyka uzależnień. Pokazuje to przejmowanie inicjatywy przez młodzież i wspieranie swoich rówieśników w ważnych społecznie kwestiach. Współpracujemy z różnymi instytucjami, środowiskiem lokalnym, z policją, strażą miejską, strażą pożarną, Sejmikiem Wojewódzkim, których przedstawiciele prowadzili dla nas prelekcje z uczniami na temat niebezpiecznych zachowań, sposobów im zapobiegania oraz możliwych konsekwencji. Na terenie naszej szkoły znajduje się również gabinet poradni psychologiczno-pedagogicznej, która jest ważnym partnerem w diagnozowaniu oraz wspieraniu uczniów. Bierzemy udział w programie „Razem łatwiej” finansowanym przez Urząd Marszałowski, zapewniającym wsparcie zdrowia psychicznego naszych uczniów i ich rodziców.

Jak w SP 113 sprawiacie, że szkoła jest miejscem, w którym uczeń nie tylko zdobywa wiedzę, ale również może wszechstronnie się rozwijać i czuć się bezpiecznie?

Szkoła Podstawowa Nr 113 jest bardzo duża, a co za tym idzie ma dużo pracowników, o których warto wspomnieć. Panuje tu miła atmosfera pełna życzliwości i zrozumienia, a to co nas łączy to współpraca. Specjaliści, nauczyciele oraz inni pracownicy szkoły są zawsze otwarci na kontakty z rodzicami oraz uczniami. Szkoła jest pełna barw i możliwości. Placówka ma w ofercie dla uczniów różne kółka zainteresowań, a także ściśle współpracuje z Młodzieżowym Domem Kultury. Naszym priorytetem jest wzbudzenie u uczniów poczucia przynależności do szkolnej społeczności, gdzie mogą realizować siebie. Na jednej ze ścian jest jedno z naszych mott  „Ta szkoła jest wyjątkowa, bo Ty tu jesteś”.

Uczniowie mają możliwość rozwijać się w każdym kierunku, mogą uczestniczyć w treningach umiejętności społecznych, brać udział w zajęciach muzycznych plastycznych, matematycznych, chemicznych, treningach sportowych, teatralnych, literackich. Tu znajdą przestrzeń, która sprzyja znalezieniu zainteresowań, pasji i służy rozwojowi. Dużo osób z naszej szkoły osiągnęło sukcesy w sporcie, konkursach, zdobywają nagrody w szkole i poza nią, w różnorodnych aktywnościach. Konkurs talentów cieszy się co roku ogromnym zainteresowaniem. Prowadzą go osoby które są profesjonalistami i specjalistami w wielu dziedzinach – nauczyciele przedmiotów artystycznych – muzyki i plastyki i techniki. Uczniowie chętnie pokazują, co potrafią, a jeśli nie uda im się dojść do satysfakcjonującego etapu, zmotywowani, wspierani przez wychowawców i nauczycieli, próbują kolejny raz, nie poddają się, co jest cenną umiejętnością w dzisiejszych czasach w drodze do osiągania bliższych i dalszych celów. Na co dzień widzimy jak nasi uczniowie się rozwijają.

Stosujemy w pracy z uczniami aktywizujące metody nauczania, są to miedzy innymi matematyczne escape roomy, które są świetną alternatywą do tradycyjnych sprawdzianów. Nowoczesne metody nauczania  robią duże wrażenie na uczniach i rodzicach, które są bazą do rozbudzenia ciekawości nastolatków.


Jakimi dobrymi praktykami możecie podzielić się z innymi szkołami? Od czego zacząć?

Jedną z aktywności umożliwiającą młodzieży ekspresję plastyczną, wyrażanie siebie w sposób niewerbalny, jaką zaproponowaliśmy uczniom w ramach zajęć było malowanie muralu- powstało dzieło malowane na ścianie. Ideą i inspiracją było Porozumienie bez Przemocy Marshalla Rosenberga zwane językiem żyrafy, zwierzę również znalazło zaszczytne miejsce na naszym muralu. Żyrafa to zwierzę o największym sercu, symbol empatii i satysfakcji w relacjach z ludźmi, światem. Dzięki długiej szyi żyrafa może widzieć więcej, metaforycznie widzi konsekwencje własnych myśli, słów i czynów, przypomina o tym jak ważnym zasobem i siłą jest wrażliwość. Takie zajęcia wpływają również na społeczność szkolną, możliwość kreacji, przełamywanie własnych barier i wiarę we własne talenty twórców. Możliwość „pokolorowania szkoły” wpłynęła na innych uczniów, którzy, co tydzień zauważali postępy, widzieli, że również mogą mieć realny wpływ na atmosferę w szkole, gdzie własne pomysły i wszelka inicjatywa była uwzględniana. Mural, nie miał sztywnego projektu, powstawał z docenieniem elementu improwizacji, by autorzy mieli szansę i wpływ na efekt. Hasło, które widnieje na muralu to „Just keep growing” tzn. po prostu się rozwijaj.

Na korytarzach szkolnych, są specjalnie zaaranżowane przestrzenie, w których można zrelaksować się, odpocząć, spędzić czas z rówieśnikami, uczniowie z nauczycielami tworzą coraz ciekawsze miejsca, dzieląc się pasjami, mają aktywny wpływ na to, co dzieje się w szkole, doceniana jest wszelka inicjatywa. Uczniowie mogą rozwijać wyobraźnię przestrzenną w bardzo dobrze wyposażonej pracowni działań twórczych tzw. „klockarni”. Inwestujemy w nowe technologie i pomoce wspomagające prace z uczniami, również tymi ze specjalnymi potrzebami, bierzemy udział w projektach Laboratoriach Przyszłości, dzięki czemu wykorzystujemy w swojej pracy dydaktyczno- wychowawczej roboty edukacyjne Photon, magiczne dywany, tablice interaktywne, drukarki 3d.

Szkoła Podstawowa numer 113, dzięki bardzo zaangażowanej nauczycielce informatyki, która nawiązała współpracę z polskim klubem żużlowym WTS Sparta Wrocław, posiada w naszej szkole liczny FunClub zwany „Żużlowa rodzina SP113”. Drużna Betard Sparta Wrocław przyjęła zaproszenie i odwiedzi nas w ramach obchodów 40- lecia naszej szkoły, mamy nadzieję na stałą współpracę.

Organizujemy wiele konkursów interdyscyplinarnych, przy wykorzystaniu nowych technologii oraz uczestniczymy w projektach w tym unijnych np. Klucze do przyszłości. Organizujemy debaty oksfordzkie, na aktualnie nurtujące uczniów tematy, by mogli zaprezentować swój punkt widzenia.

Działa u nas Akademia Przyszłości, są to cykliczne spotkania z wolontariuszami, pomagającymi dzieciom oraz młodzieży pokonywać trudności wspierając tym samym ich poczucie własnej wartości. Tradycyjnie organizujemy wrocławski konkurs ortograficzny, który w bieżącym roku szkolnym swoim patronatem objął profesor Jan Miodek.

Wasze działania wykraczają poza szkolne mury?

Tak, wychodzimy również z naszymi działaniami w przestrzeń poza szkołą pokazując innym swój potencjał oraz trenując swoje umiejętności związane z ekspozycją społeczną. Możemy pochwalić się autorskim przedstawieniem pt. „Równoważni i uważni” w ramach projektu Wrocławska Bezpieczna Szkoła. Staramy się rozszerzać możliwości, by każdy z uczniów miał szansę rozwijać swój potencjał. W przyszłym roku szkolnym dzięki współpracy z klubem sportowym WKS Śląsk, otwieramy klasę sportową o profilu koszykarskim i zapraszamy do niej utalentowanych sportowo uczniów z innych szkół.

Jak nauczyciele, rodzice i wreszcie sami uczniowie mogą przyczyniać się do tego by szkoła była prawdziwie przyjaznym miejscem?

W związku z obchodami 40-lecia szkoły przy współpracy z rodzicami, uczniami, nauczycielami oraz lokalnym środowiskiem organizujemy festyn i jedyną, niepowtarzalną na osiedlu Nowy Dwór potańcówkę. To działanie na wielką skalę, jubileuszowe. Natomiast na co dzień nasze wspólne (pracowników szkoły, rodziców i uczniów) działania polegają na rozmowach, wymianie pomysłów, pokonywaniu trudności, doradzaniu i przede wszystkim postawie szacunku niezależnie od pełnionej funkcji. Uczniowie mają możliwość rozmowy na co dzień z nauczycielami, wychowawcami, jak również za pośrednictwem trójek klasowych. Rodzice chętnie korzystają z konsultacji, kontaktu online, współpracy z Radą Rodziców oraz z wsparcia specjalistów, których na terenie naszej szkoły jest wielu. Stawiamy więc na wzajemne wsparcie, rozumienie potrzeb, empatię, równość, otwartość na efektywną komunikację, obopólne zaufanie i wspólne działania, aby nasza szkoła była dla nas wszystkich przyjaznym miejscem.

19 czerwca 2024

Udostępnij