„Projektujemy przyszłość. Edukacja” to efekt połączenia sił i doświadczeń Wrocławskiego Parku Technologicznego i Fundacji Pro Mathematica. Nasza współpraca ma na celu zaprojektowanie edukacji, która będzie odpowiedzią na wyzwania
stojące przed uczniami polskich szkół. Chcemy, by była ona procesem łatwiejszym, prowadzonym nie tylko praktycznie, ale i z wizją.
Zrobimy to dzięki wypracowaniu nowej podstawy programowej dla szkół podstawowych i średnich oraz
zebraniu w jednej przestrzeni know-how dla szkół będących w procesie zmiany.

Co i jak chcemy osiągnąć?

„Projektujemy przyszłość. Edukacja” to dążenie do trwałej zmiany polskiej edukacji. Chcemy, by była ona procesem kształcenia młodych ludzi w szkole otwartej na kreatywność, dającej im wszechstronne kompetencje, które będą mogli elastycznie wykorzystać w przyszłości, niezależnie od tego, z jakim obszarem związane będzie ich życie zawodowe.

Dążymy do tego, by szkoły korzystały z ogromnego potencjału kreatywności, jaki mają ich uczniowie, a w procesie realizacji podstawy programowej nie gubiły u dzieci dzieciństwa. Chcemy, by szkoły nie uczyły udzielania najprostszych odpowiedzi, ale dawały dzieciom i młodzieży przestrzeń do poszukiwania własnych odpowiedzi pod wodzą nauczyciela, który pokaże im jak poruszać się w świecie pełnym informacji.

Nasze działania to również oddanie głosu nauczycielom.

Bez ich udziału zmiana w szkole nie nastąpi, dlatego w nasz projekt angażujemy nauczycieli z całej Polski. Wspólnie wypracujemy rozwiązania, metody i praktyki, które przekażemy dalej, tak, by praca nauczyciela była łatwiejsza i realizowana nie tylko z misją, ale też wizją. Wierzymy, że wspólnie wyeliminujemy ze szkoły rutynę, za którą idzie nijakość.

W ramach projektu będziemy regularnie organizować różnego typu wydarzenia dla nauczycieli i dyrektorów szkół oraz pozostałych praktyków edukacji. Wiemy, że zmiana jest długotrwałym procesem, który dopiero zaczynamy, dlatego będziemy ich wspierać przez praktyczne webinary, czy kongresy „Zmiana Edukacji”. Wiedza, wskazówki i nowe metody pracy, które zostaną w ich trakcie zaprezentowane, będą pochodzić od nikogo innego jak od praktyków, którzy od podszewki znają realia i bolączki polskiej szkoły.

Skąd wziął się pomysł na projekt?

Wrocławski Park Technologiczny i powołana przez niego Fundacja Pro Mathematica działają na rzecz wspierania rozwoju i promowania młodych polskich talentów naukowych. „Projektujemy przyszłość. Edukacja” to pójście o krok dalej.

Sprawdź, dlaczego WPT i Fundacja Pro Mathematica angażują się w projektowanie przyszłości polskiej edukacji.

Maciej Potocki - prezes Wrocławskiego Parku Technologicznego

„We Wrocławskim Parku Technologicznym wierzymy, że przyszłość trzeba zaprojektować. Jesteśmy też pewni, że niezbędna jest do tego dobrze działająca edukacja, która nie powiela schematów, ale pozwala młodym ludziom na poszukiwanie odpowiedzi na różne pytania, szczególnie te, które sami odważą się zadać. Dobrze działająca edukacja, to prężnie rozwijająca się przedsiębiorczość. Chcemy na przykład, by w naszych Inkubatorach Przedsiębiorczości, co roku rozwijało się nie kilkanaście, ale kilkadziesiąt nowych, innowacyjnych firm, by coraz więcej osób nie bało się brać spraw w swoje ręce, nie bało się podejmować wyzwań, nie czekało na gotowe rozwiązania i jako swoją życiową ścieżkę obierało biznes, naukę, innowacje. Nie osiągniemy tego bez systemowych zmian w edukacji, która pokaże dzieciom i młodzieży, jak wychodzić poza utarte schematy i samodzielnie szukać perspektyw rozwoju”.

Maciej Potocki, Prezes WPT

„W Fundacji Pro Mathematica często mówimy, że działamy po to, by wspierać ciekawość świata. Jest ona kluczem nie tylko do sukcesu dzieci i młodzieży w dorosłym życiu, ale też do budowania lepszej przyszłości dla nas wszystkich. Właśnie ta chęć wspierania młodych ludzi w rozwoju sprawia, że współtworzymy projekt „Projektujemy przyszłość. Edukacja”. Robiąc razem pierwszy krok ku zmianie, włączając w nią wszystkich, którym z różnych powodów bliska jest edukacja, możemy stworzyć polskim uczniom warunki, w których ciekawość i odwaga do podejmowania nowych wyzwań, będą ich szkolną codziennością.”

Agnieszka Pałys, Prezes Fundacji Pro Mathematica