Metody i sposoby na rozwój kompetencji w szkole [BAZA MATERIAŁÓW | Część I]

Metody i sposoby na rozwój kompetencji w szkole [BAZA MATERIAŁÓW | Część I]

Przygotowaliśmy materiały pokazujące czym są kompetencje oraz dlaczego warto je rozwijać w szkole. To jednak nie wszystko! Stawiamy na praktyczne dzielenie się wiedzą i inspiracjami, dlatego opracowaliśmy zbiór metod angażujących uczniów  i materiałów, które przydadzą się w takim planowaniu i realizacji zajęć, tak by umożliwiały one rozwój kompetencji w praktyce szkolnej. Zachęcamy do podawania ich dalej!

Zadania interdyscyplinarne. Konstruowanie i stosowanie | Poradnik

Biegające dyktando – nieco inne niż zazwyczaj stosowane

Mamy w planie
kodowanie

Poza Horyzont – Kurs na Edukację

Źródło: www.oees.pl

Zadania rozwijające kreatywność

Metoda Projektu – karta pracy

Genial.ly

Źródło: Genial.ly

Projekt edukacyjny zdalnie

Projekt „Odpowiadaj na globalne wyzwania”

Postawy przedsiębiorcze młodzieży

Otwarte zasoby edukacyjne

Źródło: www.otwartezasoby.pl 

Metody aktywizujące

Źródło: www.gorzenska.com

Raport „Szkoła dla Innowatora: kształtowanie kompetencji proinnowacyjnych”

Źródło: www.gov.pl

Jak pracować metodą stacji zadaniowych na lekcjach języka polskiego?

Podręcznik debat historycznych

Jak zorganizować szkolą debatę?

Źródło: www.pah.org.pl

Symulacje i gry symulacyjne

Metoda World Café

Myślące kapelusze

Gra symulacyjna

Co to jest debata oksfordzka?

28 kwietnia 2022

Udostępnij