W ramach projektu „Projektujemy przyszłość. Edukacja” działa grupa ekspercka:

Podstawa programowa

Koordynator prac grupy: Jan Wróbel

Druga grupa ekspercka „Podstawa programowa”, której koordynatorem jest Jan Wróbel, składa się z pracujących na co dzień w szkole nauczycieli, którzy wspólnie pracują nad stworzeniem nowej, ramowej podstawy programowej. Nasi eksperci swoje działania rozpoczęli od zaprojektowania wspólnej podstawy przedmiotowej dla kilku przedmiotów (biologia, geografia, historia i wychowanie plastyczne) dla szkoły podstawowej. Ich celem jest stworzenie dobrego i łatwego w prowadzeniu dalszych działań wzoru, dzięki któremu uda się zapanować nad trapiącym polską szkołę chaosem. Wypracowana przez grupę podstawa programowa ma być realną pomocą dla polskich nauczycieli.  Efektem pracy grupy będą raport przedstawiający założenia nowej podstawy programowej oraz materiały popularyzujące konieczność jej wdrożenia.

Lider grupy

Jan Wróbel - członek projektu Projektujemy przyszłość. Edukacja

Jan Wróbel

Dziennikarz, publicysta, nauczyciel historii, współzałożyciel 1 Społecznego Liceum Ogólnokształcącego „Bednarska” w Warszawie, dyrektor tej szkoły w latach 2004 – 2013. Współpracownik Radia TOK FM oraz Dziennika Gazety Prawnej. Autor i współautor podręczników szkolnych oraz książek popularyzujących historię. Ostatnio wydał „Grunwald 1410. Świętością nie wygrasz” oraz bajkę „Nie było telefonów? O ojcach, córkach i wynalazkach”.

Członkowie

Katarzyna Dacy-Ignatiuk

Nauczycielka geografii, również dwujęzycznie, w Zespole Szkół nr 1 w Tychach. Tutorka, ambasadorka Wiosny Edukacji. Poszukiwaczka nowych rozwiązań edukacyjnych, które z entuzjazmem wdraża od prawie 30 lat, również jako innowacje. Autorka kilku publikacji z zakresu dydaktyki geografii. Przyrodnik z pasją. Kocha poznawać świat doświadczając go, szczególnie lubi piesze wędrówki po górach. Jest przewodnikiem beskidzkim. Na co dzień stara się zarażać młodzież własną fascynacją Ziemią jako środowiskiem życia, m.in. poprzez organizowanie obozów naukowych i zajęć terenowych. Współorganizatorka kilku wypraw szkolnych w miejsca nieoczywiste (m.in. Iran, Indie, Sri Lanka). Uwielbia muzyczne mocne brzmienia. W wolnych chwilach oddaje się swojemu hobby, czyli robótkom ręcznym i ogrodnictwu.

Rafał Juszczyk

Od 2003 roku pracuje jako nauczyciel historii, wiedzy o społeczeństwie i edukacji dla bezpieczeństwa. Uczył przez wiele lat w Gimnazjum nr 1 w Gdyni, gdzie w  2014 roku został nominowany przez uczniów do nagrody „Nauczyciel Roku” w plebiscycie „Gazety Wyborczej” – w głosowaniu zajął ostatecznie 2 miejsce. Od 1 września 2014 roku w wyniku konkursu powołany został na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Pogórzu im. kontradmirała Xawerego Czernickiego znajdującej się w gminie Kosakowo. Na stanowisku dyrektora charakteryzuje go otwartość, dialog i innowacyjność, a do tej ostatniej bardzo motywuje nauczycieli. Z każdym rokiem szkolnym w szkole w Pogórzu realizowane są kolejne innowacje pedagogiczne, których liczba w roku szkolnym 2021/2022 wynosi już 33. W lutym 2018 roku otrzymał tytuł „Osobowości Roku 2017” powiatu puckiego w kategorii Samorządność Społeczna i Lokalna w plebiscycie „Dziennika Bałtyckiego”. We wrześniu 2020 roku otwarto nowy budynek szkoły, w której projektowaniu i wyposażaniu czynnie uczestniczył dyrektor Juszczyk i dzięki zastosowaniu zdobyczy neurodydaktyki powstało nowoczesne miejsce pełne nowoczesnych technologii. Dyrektor prowadzi zajęcia z zakresu metodyki nauczania na Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni.