W ramach projektu „Projektujemy przyszłość. Edukacja” będą działać dwie grupy eksperckie:

Szkoła kompetencji

Koordynator prac grupy: Oktawia Gorzeńska

Zespół ekspercki tworzą Oktawia Gorzeńska, Artur Krawczyk i  Jędrzej Witkowski – osoby od lat związane z edukacją, wspierające nauczycieli i dyrektorów szkół w codziennej pracy.  Ich zadaniem będzie wypracowanie różnorodnych materiałów:

  • popularyzujących potrzebę rozwijania kompetencji w szkole,
  • ukazujących w praktyczny sposób, jak budować kulturę pracy sprzyjającą rozwijaniu kompetencji,
  • przybliżających przydatne praktyki i sposoby pracy z uczniami w obszarze budowania kompetencji.

Zespół będzie organizował cykliczne spotkania stacjonarne we Wrocławiu, dedykowane tworzeniu przestrzeni do wspólnej pracy z nauczycielami, przedstawicielami świata akademickiego, samorządów i biznesu, a także prowadzeniu dialog i upowszechnianiu dobrych praktyk.

Podstawa programowa

Koordynator prac grupy: Jan Wróbel

Druga grupa ekspercka „Podstawa programowa”, której koordynatorem jest Jan Wróbel, składa się z pracujących na co dzień w szkole nauczycieli, którzy wspólnie pracują nad stworzeniem nowej, ramowej podstawy programowej.
Nasi eksperci swoje działania rozpoczęli od zaprojektowania wspólnej podstawy przedmiotowej dla kilku przedmiotów (biologia, geografia, historia i wychowanie plastyczne) dla szkoły podstawowej. Ich celem jest stworzenie dobrego i łatwego w prowadzeniu dalszych działań wzoru, dzięki któremu uda się zapanować nad trapiącym polską szkołę chaosem. Wypracowana przez grupę podstawa programowa ma być realną pomocą dla polskich nauczycieli.
Efektem pracy grupy będą raport przedstawiający założenia nowej podstawy programowej oraz materiały popularyzujące konieczność jej wdrożenia.