Za nami II Konferencja Liczymy się dla edukacji!

Za nami II Konferencja Liczymy się dla edukacji!

Ponad 200 uczestników z całej Polski, ponad 30 prelegentów, 2 premiery i nieskończona ilość rozmów o edukacji. Tak w skrócie można podsumować II Konferencję Liczymy się dla edukacji, która odbyła się 7 i 8 października 2023 roku.

II Konferencja Liczymy się dla edukacji zgromadziła wokół siebie ludzi z różnych sektorów i branż, których ścieżki na co dzień krzyżują się z edukacją. Byli to przedstawiciele nauczycieli, instytucji edukacyjnych, szkół wyższych, NGO-sów, biznesu, uczniów i rodziców. Różnorodność, zarówno ta na scenie, jak i ta wśrod publiczności, sprawiła, że było to wydarzenie pełne nie tylko inspiracji, ale i konkretnych planów na przyszłość. Uczestnicy konferencji mieli okazję wysłuchać m.in. Prezydenta Wrocławia Jacka Surtyka, Janiny Bąk, prof. Jacka Pyżalskiego, Jakuba Tymlana czy Tomasza Gajderowicza.

Plan dla edukacji

W trakcie konferencji swoją premierę miał Plan dla edukacji – praktyczny plan rozwoju polskiej szkoły, opierający się o cele i działania, które wcielać w życie może każdy z nas. Jego podstawą są realnie wyznaczone kierunki działań i określone sposoby ich realizacji, które będą opierać się na współpracy i otwartości na nowe idee. Pokazuje on, że suma wielu, nawet małych działań, pozwoli nam w dłuższej perspektywie stworzyć edukację odpowiadającą na wyzwania przyszłości. Szczegóły planu można znaleźć na www.plandlaedukacji.pl

Odpowiedzialni za przyszłość

Zaangażowanie społeczne oraz dbałość o jakość otoczenia, w którym działa firma to wzięcie przez nią odpowiedzialności za przyszłość. Jednym z jej wymiarów jest edukacja. To właśnie dlatego, w ramach raportu „Odpowiedzialni za przyszłość”, który swoją premierę miał na Konferencji, zbadano stosunek firm do działań związanych ze społeczną odpowiedzialnością biznesu i edukacją. Można go pobrać bezpłatnie na www.odpowiedzialnizaprzyszlosc.pl.

Kolejna, III edycja Konferencji Liczymy się dla edukacji, odbędzie się w dniach 5-6.10.2024 r.

9 października 2023

Udostępnij