W ramach projektu „Projektujemy przyszłość. Edukacja” współpracujemy z ekspertami, którzy współtworzą materiały wydawane w ramach naszego projektu oraz współorganizują warsztaty czy webinary dotyczące wyzwań edukacji.

Obszary tematyczne naszych prac:

Szkoła kompetencji Projektujemy Przyszłość. Edukacja

Szkoła kompetencji

W ramach prac związanych z tym obszarem współpracujący z nami eksperci wypracowali różnorodne materiały:

  • popularyzujące potrzebę rozwijania kompetencji w szkole,
  • ukazujące w praktyczny sposób, jak budować kulturę pracy sprzyjającą rozwijaniu kompetencji,
  • przybliżające przydatne praktyki i sposoby pracy z uczniami w obszarze budowania kompetencji.

Odbyły się również cykliczne spotkania stacjonarne we Wrocławiu, dedykowane tworzeniu przestrzeni do wspólnej pracy z nauczycielami, przedstawicielami świata akademickiego, samorządów i biznesu, a także prowadzeniu dialog i upowszechnianiu dobrych praktyk.

Podstawa programowa

Współpracujący z nami eksperci prowadzili prace nad stworzeniem założeń nowej, ramowej podstawy programowej. Rozpoczęli od  podstawy przedmiotowej dla kilku przedmiotów (biologia, geografia, historia i wychowanie plastyczne) dla szkoły podstawowej. Za cel postawili sobie stworzenie dobrego i łatwego w prowadzeniu dalszych działań wzoru, dzięki któremu uda się zapanować nad trapiącym polską szkołę chaosem. Efektem pracy współpracujących z nami ekspertów są m.in. materiały popularyzujące konieczność jego wdrożenia.

Status nauczyciela

Zmiana edukacji nie nastąpi bez nauczycieli, dowartościowania ich pracy, zmiany statusu ich zawodu. O konieczności zadbania o te kwestii mówimy nieustannie w trakcie organizowanych przez nas wydarzeń, tak stacjonarnych, jak i tych wirtualnych. Rozwijajmy ten obszar prac po to, by zwiększać świadomość konieczności dyskusji o statusie nauczycieli oraz dostarczać im praktyczne rozwiązania i narzędzia, ułatwiające codzienną pracę.

Opracowane przez nas materiały multimodalne: