Rozwiązywanie problemów jako kompetencja przyszłości

Rozwiązywanie problemów jako kompetencja przyszłości

Kompetencja rozwiązywania problemów to zdolność do identyfikowania pojawiających się problemów oraz wyzwań, a także dla nich rozwiązań z wykorzystaniem dostępnych środków i narzędzi. Według raportu OECD z 2010, jest to zdolność jednostki do angażowania się w procesy poznawcze w celu zrozumienia i rozwiązania sytuacji problemowych, w których metoda rozwiązania nie jest od razu oczywista.

Jak to robić, od czego zacząć?

W codziennej pracy z uczniami warto wykorzystać model nazywany PBL (ang. Problem Based Learning), czyli nauczanie problemowe. Może to oznaczać m.in. wykorzystanie zadań problemowych, wdrażanie pracy miniprojektowej czy modelu STEAM (praca interdyscyplinarna).

Warto rozpocząć od stosowania pytań otwartych, zachęcania uczniów do stawiania hipotez, a następnie analizy treści, krytycznego myślenia, testowania, konstruowania, a następnie do wyciągania wniosków i podejmowania autorefleksji.

Jakie metody wykorzystać?

Autorzy: Oktawia Gorzeńska, Jędrzej Witkowski, Artur Krawczyk

Warto przeczytać:

Warto obejrzeć:

28 listopada 2022

Udostępnij